Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Onderzoeksopdracht WonenBreburg naar volle tevredenheid afgerond
Onderzoeksopdracht WonenBreburg naar volle tevredenheid afgerond

Thuisonderhoud heeft op verzoek van WonenBreburg een uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren en de mogelijke ontwikkelrichtingen van de eigen onderhoudsdienst. Onderzocht zijn onder andere de kostprijs en productiviteit van de eigen vakman en de mogelijke bijdrage van de eigen onderhoudsdienst aan realisatie van doelen vanuit het ondernemingsplan WonenBreburg 2017-2020. Tevens is de mate van marktconformiteit van (prijs-)afspraken met externe onderhoudsbedrijven in het RO+MO onder de loep genomen. Er is een rapportage van bevindingen en adviezen opgeleverd, welke door WonenBreburg als waardevolle input voor de discussie over ontwikkelingen van met name de eigen onderhoudsdienst in de nabije toekomst is ervaren. Met trots hierbij de referentie van Arthur Cavadino, Manager Dienstverlening WonenBreburg:

‘Begin 2017 hebben wij Thuis BV gevraagd om te onderzoeken of en hoe onze strategische visie op ons onderhoudsbedrijf geobjectiveerd onderbouwd kon worden door vergelijkingen met soortgelijke organisaties en marktanalyse. Daarnaast zochten wij naar concrete aanbevelingen en een gewenste ontwikkelrichting.

Hoewel de gegevn tijd krap bemeten was, heeft Thuis BV snel geschakeld, zich qua planning soepel aan ons tijdschema aangepast en e.e.a. ingepast zonder in te boeten op kwaliteit. De samenwerking is door ons als prettig en professioneel ervaren en het opgeleverde rapport heeft volledig aan onze verwachtingen voldaan.

Graag bevelen wij Thuis BV dan ook aan bij toekomstige opdrachtgevers en zelf zullen wij hen, bij gelegenheid, graag opnieuw opdrachten verstrekken.’

 

 

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop