Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Nieuw Product: Reparatiebeslisboom
Nieuw Product: Reparatiebeslisboom

Na een geruime tijd van testen is de Reparatiebeslisboom beschikbaar voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders. De reparatiebeslisboom is door Thuisonderhoud in nauwe samenwerking met Huisvestingsadvocaten ontwikkeld en sluit maximaal aan bij geldende wet- en regelgeving, zoals het Besluit Kleine Herstellingen. De eerste woningcorporaties hebben zich reeds bij ons gemeld. Bekijk de demo en oordeel zelf of deze tool u kunt ondersteunen bij het formuleren van een juiste en volledige opdrachtformulering richting uw externe onderhoudspartners. Met de reparatiebeslisboom realiseert u een uniforme klantbenadering en afhandeling van reparatieverzoeken. Ook zullen er geen opdrachten meer aan onderhoudsbedrijven worden verstrekt die conform uw eigen onderhoudsbeleid (wie betaalt wat in het onderhoud?) voor rekening van bijvoorbeeld de bewoner zijn. Dit bespaart u dus (onnodige) onderhoudskosten!

De demo zal een klein deel van de reparatiebeslisboom laten zien. Als u vervolgens interesse heeft in deze handige en nuttige tool, dan kunnen wij de reparatiebeslisboom vervolgens helemaal inrichten naar uw eigen wensen en conform uw eigen beleid (Onderhouds ABC). Heeft u nog geen Onderhouds ABC of wenst u uw Onderhouds ABC juridisch te laten toetsen op het Besluit Kleine Herstellingen? Thuisonderhoud en Huisvestingsadvocaten staan klaar om u van dienst te zijn! Klik hier om de demo vrijblijvend te bekijken en uit te proberen!

 

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop