Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Marktonderzoek ‘Marktconformiteit in onderhoudskosten’
Marktonderzoek ‘Marktconformiteit in onderhoudskosten’

Thuisonderhoud voert de komende maanden een marktonderzoek uit onder alle woningcorporaties in Nederland. Doel is om inzicht te krijgen in de mate waarin woningcorporaties bezig zijn op het thema ‘Reductie van onderhoudskosten’. Naast inzicht in de directe kosten gerelateerd aan Reparatie-onderhoud (RO) en Mutatie-onderhoud (MO) wordt onderzocht welke inkoop- en samenwerkingsvormen door de corporaties in deze processen als de meest passenden worden ervaren. In welke mate is de relatie tussen corporatie en extern onderhoudsbedrijf ontwikkeld van traditioneel opdrachtgeverschap naar ‘resultaatgericht samenwerken’? In welke mate overwegen corporaties gedeeltelijke uitbesteding van (delen van) het proces van afhandelen van reparatieverzoeken? Wat zijn bijvoorbeeld de argumenten van de corporatie om de aanname van de reparatieverzoeken in eigen huis of juist buitenshuis te organiseren?

Iedere deelnemende corporatie ontvangt een maatwerk-rapportage met daarin specifieke informatie over de eigen positie, een benchmark met de overige deelnemende corporaties en een indicatief oordeel over de mate van marktconformiteit van het huidige prijsniveau ten aanzien van onderhoudskosten in het RO+MO.

Daarnaast zal er naar aanleiding van dit marktonderzoek een algemene (geanonimiseerde) rapportage op de website van Thuisonderhoud gepubliceerd worden.

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop