Menu
Logo thuisonderhoud.nl
‘De markt is gedraaid’; wat betekent dit voor de woningcorporatie?
‘De markt is gedraaid’; wat betekent dit voor de woningcorporatie?

Vraag vanuit een corporatie: Met een beroep op gewijzigde marktomstandigheden wenst onze onderhoudspartner de prijsafspraken aan te passen. Is het door het onderhoudsbedrijf voorgestelde prijsvoorstel redelijk en marktconform?

Crisis

In de afgelopen recessie hebben onderhoudsbedrijven alle zeilen bij moeten zetten om het hoofd boven water te houden. Gelukkig zijn er veel gerenommeerde onderhoudsbedrijven die het gered hebben, maar er zijn helaas ook onderhoudsbedrijven die hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken. Rendementen en vermogenspositie zijn flink onder druk komen te staan.

Wijziging in onderhandelingspositie

De onderhandelingspositie van onderhoudsbedrijven is de laatste periode aanzienlijk verbeterd. Daar waar in de crisis onder (te) scherpe (prijs-)condities voor corporaties is gewerkt, kunnen onderhoudsbedrijven nu vanuit een betere onderhandelingspositie de gesprekken over contractvorming of -verlenging aangaan.

Overigens is de behoefte aan heronderhandeling van contract afspraken in bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud (reparatie- en mutatie-onderhoud) vanuit het oogpunt van de onderhoudsbedrijven ook begrijpelijk en soms zelfs noodzakelijk. Als gevolg van de sterk oplevende conjunctuur stijgen de kosten van arbeid en materiaal. De flexibele schil rondom een onderhoudsbedrijf stelt haar diensten gemiddeld voor aanzienlijk hogere prijzen ter beschikking (zoals tegelzetters en stukadoors).  Een hoger rendement uit de samenwerking is voor de onderhoudsbedrijven ook noodzakelijk om enerzijds een minimaal weerstandsvermogen op te bouwen (benodigd om tegenvallers te kunnen overleven) en anderzijds om te kunnen blijven innoveren.

Innovatie als noodzaak

Innovatie is in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt (van met name vakmensen) een absolute noodzaak om de arbeidsproductiviteit te kunnen verhogen. De onderhoudsbedrijven zijn hier (noodgedwongen) al volop mee aan de slag gegaan, hetgeen volgens onderzoek van ING heeft geresulteerd in een stijging van de arbeidsproductiviteit in de periode 2014 – 2017 van 20%. LEAN-inrichting van het proces, verregaande automatisering en innovaties als 3D-printen als toepassing voor houtrotherstel zijn hierbij beproefde middelen. Bij innovatie gaan de kosten voor de baten uit en dus zal er allereerst weer een gezond rendement uit de samenwerking met een corporatie behaald moeten kunnen worden om op een verantwoorde wijze te kunnen investeren in innovaties.

Wat betekent dit voor de corporatie?

Veel corporaties benaderen ons met de vraag of door hun onderhoudspartners ingediende voorstellen marktconform zijn. Zij hebben onvoldoende zicht op het huidige prijsniveau van bestaande prijsafspraken ten opzichte van een marktconform prijsniveau en kunnen om deze reden dan ook lastig inhoudelijk onderbouwd reageren.

In de crisis hebben veel corporaties zich er richting onderhoudsbedrijven redelijk makkelijk van af gemaakt met een jaarlijkse schriftelijke mededeling dat er wederom niet geïndexeerd zou worden. Voor onderhoudsbedrijven was er nauwelijks een keuze tussen ‘slikken of stikken’. Deze ongezonde basis voor samenwerking is verleden tijd, omdat onderhoudsbedrijven nu wel de keuze kunnen maken om de samenwerking te beëindigen en elders met een beter renderend project of samenwerking te starten.

Hoe borg je een gezonde basis voor samenwerking met onderhoudsbedrijven?

Zonder een gezond rendement voor het onderhoudsbedrijf is er geen basis voor een duurzaam samenwerkingsverband. Corporaties hebben belang bij marktconforme prijsafspraken en een uitstekende dienstverlening naar haar klanten. Uiteraard zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het woningbezit.

Succesbepalend zijn in dit kader professioneel opdrachtgeverschap (o.a. volledige en juiste formulering van een opdracht) en een zo’n efficiënt mogelijk ingericht proces, resulterend in een reductie van indirecte kosten, zoals administratieve kosten en de kosten gerelateerd aan het afhandelen van facturen.

Gezamenlijk sturen op indicatoren op het gebied van klant, kosten, kwaliteit, proces en innovatie gericht op continu verbeteren is het credo.

Rendement gestuurd samenwerken

Een prima voorbeeld is implementatie van rendement gestuurd samenwerken in het reparatie- en mutatie-onderhoud met een vooraf overeengekomen rendementsgarantie voor het onderhoudsbedrijf gekoppeld aan SMART-geformuleerde doelstellingen en een bijbehorend bonussysteem bij presteren boven de gezamenlijk overeengekomen norm.

Met rendement gestuurd samenwerken ligt de focus in de samenwerking op reductie van indirecte kosten en optimalisatie van de kwaliteit van dienstverlening. De belangrijkste indicatoren in dit model voor het reparatie-onderhoud zijn de reparatiegraad en het % one-time fixed. Minimalisering van het aantal huisbezoeken voor het verhelpen van een gebrek resulteert in een hogere mate van klanttevredenheid en hogere efficiency in het proces.

Vrijblijvend gesprek

Wilt u van gedachten wisselen over dit onderwerp? Bel nu voor een vrijblijvend gesprek bij u op kantoor.

 

Thuis BV

Mr. J.J.F. (John) van Slobbe

T          06-36333363

M         john@thuisonderhoud.nl

W        www.thuisonderhoud.nl

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop