Menu
Logo thuisonderhoud.nl

Innovatie in klanttevredenheidsonderzoek!

 

abbi insights lanceert in samenwerking met Thuisonderhoud.nl een nieuwe methode voor klanttevredenheidsonderzoek na reparatieverzoeken. Direct na gereed melding van een reparatie, krijgt de klant automatisch een mobiel bericht met daarin een link naar een korte chat, waarin de abbi chatbot vraagt naar de bevindingen. Hiermee wordt heel snel en op een prettige, laagdrempelige manier feedback verzameld, die door het onderhoudsbedrijf of de woningcorporatie direct kan worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door een ontevreden klant direct nog een bericht te sturen of te bellen, waardoor uitingen van ontevredenheid vrijwel direct opgevolgd kunnen worden.

 

abbi insights is een innovatief jong datatechnologie bedrijf dat haar klanten helpt om met behulp van een mobiele chatbot op een snelle, effectieve en laagdrempelige manier naar de stem van hun publiek te luisteren en/of om hen ‘conversational’ naar bepaalde informatie of een transactie te begeleiden. De antwoorden op de chatvragen kunnen direct actiegericht worden opgevolgd met relevante persoonlijke berichten. Ook kunnen de inzichten, indien gewenst, real time worden gedeeld met de deelnemers. Hierdoor voelt het publiek zich echt betrokken en gehoord. abbi realiseert hiermee veel hogere response aantallen en daarmee betere data en inzichten dan traditionele enquêtes en is al in korte tijd heel succesvol in de (semi) publieke sector, met name als het gaat om klantenpanels, service evaluaties, participatietrajecten en quick polls. Zo werkt abbi onder andere voor diverse woningcorporaties, goede doelen, gemeentes, onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. abbi wordt in de look & feel van haar klanten ingezet of geïntegreerd in bestaande applicaties.

 

Thuisonderhoud richt zich primair op het in het reparatie- en mutatie-onderhoud maximaal toevoegen van klantwaarde. Thuisonderhoud ondersteunt corporaties in het op basis van een marktconforme set van (prijs-)afspraken inrichten van zo efficiënt mogelijke processen en bevorderen van een duurzame samenwerking tussen corporaties en onderhoudsbedrijven. Dit resulteert in een hoge mate van klanttevredenheid, een kostenreductie in de directe kostensfeer (inkoop van arbeid en materiaal) en een reductie van handlingskosten bij zowel de corporatie als het onderhoudsbedrijf. Op deze basis kan het onderhoudsbedrijf een rendement behalen als gezonde basis voor een duurzame samenwerking.

Klik op  https://abbi.to/reparatieverzoek voor een demo.

Meer weten? Neem dan contact op met Marco Wolters van abbi insights of  met John van Slobbe van Thuisonderhoud.nl.

 

john@thuisonderhoud.nl

marco.wolters@abbi-insights.com

 

Marco Wolters

Managing partner

Konijnenberg 30 | 4825 BD Breda

Netherlands | +31629538428

www.abbi-insights.com

 

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop