Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Nieuws
10 Apr
banner-onderhoudskosten

Is uw prijzenboek up-to-date? Laat het nu toetsen!

Deze vraag wordt in deze dagen veelvuldig gesteld. Soms omdat de directie vanuit het oogpunt van kostenbeheersing een bevestiging van de mate van marktconformiteit van de prijsafspraken in het reparatie- en mutatie-onderhoud vraagt en soms ook omdat de verantwoordelijk manager zelf worstelt met deze vraag in het licht van de toenemende spanning op de markt. […] Lees meer...
 
 
1607-slobbe-2633

Thuisonderhoud 10 jaar!

Thuisonderhoud 10 jaar! Thuisonderhoud (voorheen JVS Management) levert reeds 10 jaar haar diensten op het gebied van ‘Kostenreductie en Excellente Dienstverlening’ in het onderhoud van vastgoed. John van Slobbe heeft in die periode het reparatie- en mutatie-onderhoud voor circa 60.000 woningen ingekocht met als resultaat dat de betrokken corporaties / vastgoedbeheerders jaarlijks met elkaar in […] Lees meer...
2 Jan
10 Aug
1607-slobbe-2633

Onderzoeksopdracht WonenBreburg naar volle tevredenheid afgerond

Thuisonderhoud heeft op verzoek van WonenBreburg een uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren en de mogelijke ontwikkelrichtingen van de eigen onderhoudsdienst. Onderzocht zijn onder andere de kostprijs en productiviteit van de eigen vakman en de mogelijke bijdrage van de eigen onderhoudsdienst aan realisatie van doelen vanuit het ondernemingsplan WonenBreburg 2017-2020. Tevens is de mate van […] Lees meer...
 
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Woonstichting Etten-Leur start met nieuw prijzenboek RO+MO

Woonstichting Etten-Leur werkt vanaf 1 januari 2017 met een selecte groep onderhoudspartners samen in het Reparatie- en Mutatie-onderhoud. Onder begeleiding van John van Slobbe (www.thuisonderhoud.nl) is in 5 maanden tijd een nieuwe set van marktconforme (prijs-)afspraken tot stand gekomen. Deze zijn vastgelegd in een nieuwe overeenkomst inclusief Service Level Agreement en een marktconform prijzenboek. Doel […] Lees meer...
9 Jan
21 Aug
1607-slobbe-2579

Marktonderzoek ‘Marktconformiteit in onderhoudskosten’

Thuisonderhoud voert de komende maanden een marktonderzoek uit onder alle woningcorporaties in Nederland. Doel is om inzicht te krijgen in de mate waarin woningcorporaties bezig zijn op het thema ‘Reductie van onderhoudskosten’. Naast inzicht in de directe kosten gerelateerd aan Reparatie-onderhoud (RO) en Mutatie-onderhoud (MO) wordt onderzocht welke inkoop- en samenwerkingsvormen door de corporaties in […] Lees meer...
 
 
Boom

Nieuw Product: Reparatiebeslisboom

Na een geruime tijd van testen is de Reparatiebeslisboom beschikbaar voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders. De reparatiebeslisboom is door Thuisonderhoud in nauwe samenwerking met Huisvestingsadvocaten ontwikkeld en sluit maximaal aan bij geldende wet- en regelgeving, zoals het Besluit Kleine Herstellingen. De eerste woningcorporaties hebben zich reeds bij ons gemeld. Bekijk de demo en oordeel zelf of deze tool u kunt […] Lees meer...
21 Aug
© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop