Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Woonvisie – Rendementgedreven samenwerken met onderhoudspartners
Woonvisie – Rendementgedreven samenwerken met onderhoudspartners

Projectleider & Consultant ‘Rendementgedreven samenwerken en kostenbesparing Niet Planmatig Onderhoud’ (2014-heden)

 • Aanscherpen (prijs-)afspraken met externe aannemers zonder concessies te doen aan de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van het woningbezit.
 • Afspraken vastleggen in een contract met herijkt prijzenboek.
 • LEAN maken van processen in het dagelijks onderhoud.
 • Uitwerken van verbeteringen ten behoeve van reductie van interne handlingskosten en indirecte kosten.
 • Financiële evaluatie met onderhoudspartners.
 • Aanscherpen (prijs-)afspraken met glasherstelbedrijf.
 • Uitwerken van een studie / business case naar de meest passende ‘volgende stap’ ten aanzien van de inkoop- en samenwerkingsvorm met externe onderhoudspartners op het gebied van reparatie- en mutatie-onderhoud.
 • Selectie- en inkooptraject op basis van een afkoopvariant voor een deel van de kosten in het reparatie-onderhoud in combinatie met een marktconform prijzenboek RO+MO.
 • Implementatie vanaf 2017 van ‘rendementgedreven samenwerken’ met onderhoudspartners gekoppeld aan prestaties op het gebied van klant, kosten, kwaliteit, proces en innovatief vermogen. Onderhoudspartners krijgen vooraf een garantie omtrent het minimaal te behalen rendement uit de samenwerking in het RO+MO.

Behaalde resultaat:

 • Het gerealiseerde resultaat van deze aanpak (bouwkundig, loodgieter, electra) is berekend op een kostenreductie in het niet planmatig onderhoud van 9 % (circa € 300.000,-) op jaarbasis.
 • Een significante ontlasting aan administratieve werkzaamheden vanwege introductie van de afkoopvariant.
 • De gerealiseerde kostenreductie op glasherstel bedraagt circa 15%.
© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop