Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Woonstichting SSW – Inkooptraject RO+MO
Woonstichting SSW – Inkooptraject RO+MO

Consultant (2017)

Uitvoeren van een marktconformiteitstoets op de kosten in het reparatie- en mutatieonderhoud.

Uitvoeren van een selectie- en inkooptraject voor het reparatie- en mutatie-onderhoud (bouwkundig, loodgieter, electra, schilder, stucadoor, ontstoppingen / riool, schoonmaken dakgoten, asbestsanering). Ontwikkeling van een nieuw, marktconform prijzenboek RO+MO.

Introductie en implementatie van resultaatgericht (samen-)werken gekoppeld aan een bonus/malus-systematiek. Introductie van een Balanced Score Card (klant, kosten, kwaliteit, proces, innovatief vermogen). Ontwikkeling van een model voor stuurinformatie voor het reparatie- en mutatie-onderhoud.

Behaald resultaat

Reductie directe kosten (inkoop arbeid+materiaal) van circa € 60,- per woning per jaar.

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop