Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Woningstichting De Zaligheden – Marktconformiteits-, Efficiency- en Effectiviteitstoets in het Reparatie- en Mutatie-onderhoud
Woningstichting De Zaligheden – Marktconformiteits-, Efficiency- en Effectiviteitstoets in het Reparatie- en Mutatie-onderhoud

Woningstichting De Zaligheden wenst haar keuzes op het gebied van meest passende inkoop- en samenwerkingsvorm met externe onderhoudsbedrijven, alsmede de keuze ten aanzien van de toekomst van de eigen servicedienst te maken mede op basis van een extern, onafhankelijk en professioneel uitgevoerd onderzoek. In dit onderzoek komen de mate van marktconformiteit van huidige prijsafspraken met externe onderhoudsbedrijven, de huidige effectiviteit en efficiency in het reparatie- en mutatie-onderhoud in het algemeen en die van de eigen servicedienst in het bijzonder aan de orde. Zowel aspecten op het gebied van klant(-tevredenheid), kosten, kwaliteit en efficiency in het proces als mogelijke consequenties voor de eigen servicedienst en effecten op de relatie met bestaande relaties komen in het onderzoek aan de orde.

Het onderzoek wordt afgerond met een rapportage van bevindingen en aanbevelingen.

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop