Menu
Logo thuisonderhoud.nl
De Woningstichting Wageningen – Marktconformiteitstoets en onderzoek naar Effectiviteit en Efficiency in het Reparatie- en Mutatie-onderhoud
De Woningstichting Wageningen – Marktconformiteitstoets en onderzoek naar Effectiviteit en Efficiency in het Reparatie- en Mutatie-onderhoud

Middels een documenten- en data-analyse, aangevuld met verdiepende en verifiërende interviews, is er een onderzoek gedaan naar:

  • de mate van marktconformiteit van huidige prijsafspraken met externe onderhoudsbedrijven (bouwkundig, loodgieter, electra, stucadoor, schilder, glasherstel, ontstoppingen en asbestverwijdering) in het reparatie- en mutatie-onderhoud;
  • de mate van effectiviteit en efficiency in het reparatie- en mutatie-onderhoud;

Er is een rapportage met bevindingen en aanbevelingen opgeleverd.

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop