Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Leystromen – Marktconformiteitstoets en Onderzoek eigen onderhoudsdienst
Leystromen – Marktconformiteitstoets en Onderzoek eigen onderhoudsdienst

Consultant (2017) – Marktconformiteitstoets, Onderzoek eigen onderhoudsdienst & Onderzoek naar meest passende inkoop- en samenwerkingsvorm in het dagelijks onderhoud

Onderzoek naar de mate van marktconformiteit van prijsafspraken in het reparatie- en mutatie-onderhoud.

Onderzoek naar prestaties en functioneren van de eigen onderhoudsdienst. Formuleren van een strategische visie op de positie en ontwikkeling van de eigen servicedienst in lijn met het ondernemingsplan van Leystromen. Uitwerken van aanbevelingen om de eigen servicedienst efficiënter te kunnen laten werken (procesmatig en qua kostenstructuur). Uitwerken van een risico-analyse voor de eigen servicedienst van Leystromen.

Studie naar alternatieve samenwerkingsvormen in het reparatie- en mutatie-onderhoud inclusief impactanalyse (klant, kosten, kwaliteit, organisatie, onderhoudspartners) en het uitwerken van een advies ten aanzien van de voor Leystromen op dit moment meest passende inkoop- en samenwerkingsvorm.

Behaald resultaat

  • Inzicht in de mate van marktconformiteit van huidige prijsafpraken in het RO+MO (inhoudelijke bevindingen zijn vertrouwelijk).
  • Inzicht in prestaties en functioneren van de eigen onderhoudsdienst.
  • Concrete adviezen voor verbetering van de efficiency van de eigen onderhoudsdienst.
  • Concreet advies voor de voor Leystromen op dit moment meest passende inkoop- en samenwerkingsvorm in het dagelijks onderhoud.
© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop