Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Informatie

Thuisonderhoud

Opgericht in 2016 en inspelend op de toenemende vraag vanuit woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders in hun streven om kostenreductie in het onderhoud van vastgoed te realiseren. Naast reductie van directe kosten (marktconforme inkoop) zijn corporaties in toenemende mate samen met onderhoudspartners zoekende naar de meest passende inkoop- en samenwerkingsvorm. Binnen de corporatiesector zijn ontwikkelingen zichtbaar van traditioneel opdrachtgeverschap richting resultaatgericht samenwerken. Bijbehorende instrumenten zijn een marktconform prijzenboek en bij introductie van een afkoopvariant van onderhoudskosten voor een vast bedrag per woning per jaar een goede set van afspraken op het gebied van kosten, klant, kwaliteit en proces. Thuisonderhoud biedt iedere woningcorporatie toegespitst op de eigen beleidskeuzes ten aanzien van de meest gewenste inkoop- en samenwerkingsvorm ondersteuning in hun streven naar kostenreductie en excellente dienstverlening.

Thuisonderhoud kan u ook adviseren ten aanzien van de keuze om (delen van) het proces van afhandelen reparatieverzoeken zelf te doen of uit te besteden. Middels een impact- en risico-analyse en een doorrekening van het effect van een keuze op directe en indirecte (handlings-)kosten kunnen wij u ondersteunen in het maken van uw keuzes. Bijvoorbeeld zelf de intake van reparatieverzoeken, de opdrachtformulering en het inplannen van een afspraak met de klant doen of een deel van het proces toch uitbesteden aan een onderhoudspartner of aan een commercieel bureau als Mainplus?


© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop