Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Quick Scan RO

Quick Scan Reparatie onderhoud1607-slobbe-2607-ps

Met een Quick Scan Kosten RO krijgt u binnen enkele dagen zicht op het huidige kostenniveau in het reparatie-onderhoud en de ‘verdienruimte’ ten opzichte van marktconforme prijsafspraken. Betalen u niet teveel voor de reparaties die u aan de woningen laten uitvoeren? Is er aanleiding om de prijsafspraken met onze onderhoudspartners/ aannemers te herijken?

Wat houdt een Quick Scan reparatie onderhoud in?

  • Beknopte Data-analyse huidige reparatiekosten;
  • Steekproefsgewijze check op mate van marktconformiteit van huidige prijslijst;
  • Beknopte schriftelijke rapportage van bevindingen.

Wat levert een Quick Scan reparatie onderhoud op?

  • Inzicht in de noodzaak/wenselijkheid om de prijsafspraken te herijken?
  • Indicatie van de ‘verdienruimte’ op jaarbasis na implementatie van marktconforme prijsafspraken;
  • Waardevolle en aanvullende informatie inzake kosten op de Aedes-Benchmark (Mate van klanttevredenheid op proces ‘afhandelen reparatieverzoeken’).

Interesse?

Wilt u binnen enkele dagen inzicht in de mate van marktconformiteit van uw huidige prijsafspraken? Laat uw gegevens dan achter op het contactformulier en wij nemen op korte termijn contact met u op!


© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop