Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Marktconformiteitstoets

Marktconformiteitstoets

 

Wat zouden de kosten zijn geweest in het reparatie- en mutatie onderhoud als we vorig jaar al marktconforme prijsafspraken hadden gehad? Met de marktconformiteitstoets krijgt u een concreet en onderbouwd inzicht in de mate van marktconformiteit van de prijsafspraken met externe onderhoudspartners / aannemers. Benieuwd naar de verdienruimte tussen uw huidige prijsafspraken en marktconforme prijsafspraken?

Wat houdt een marktconformiteitstoets in?

 • Documentenanalyse (o.a. contracten, managementrapportages, procesbeschrijvingen reparatie onderhoud en mutatie onderhoud, onderhouds ABC, service-abonnement, beleidsstukken dagelijks onderhoud);
 • Data-analyse van alle opdrachten bonnen in het reparatie onderhoud en mutatie onderhoud over een heel kalenderjaar;
  Tweetal interviews met management en direct betrokken medewerker(s);

Wat levert een marktconformiteitstoets op?

 • Concrete en onderbouwde indicatie van verdienruimte in het reparatie onderhoud en mutatie onderhoud op jaarbasis; uitgesplitst per discipline (bouwkundig, loodgieter, electra, schilder, asbestsanering, ontstopping, glasherstel, tuinonderhoud);
 • Kwalitatieve aanbevelingen ter verbetering van de efficiency (directe en indirecte kosten) in het reparatie onderhoud en mutatie onderhoud;

Rapportage van bevindingen en adviezen

 • Uitgebreide schriftelijke rapportage;
 • Mondelinge toelichting in de vorm van een presentatie (MT en/of medewerkers);
 • Concreet plan van aanpak om verdienruimte te effectueren;

Wat is de impact op de organisatie en op de externe onderhoudspartners?

 • De impact op de organisatie is minimaal (aanleveren documenten & data, tweetal interviews, mondelinge presentatie van bevindingen en adviezen);
 • Geen impact op externe onderhoudspartners – zij hoeven niet betrokken te worden bij de marktconformiteitstoets;

Wat is de doorlooptijd van de marktconformiteitstoets?

De doorlooptijd van start documenten- en data-analyse tot het moment van mondelinge presentatie van bevindingen en adviezen bedraagt circa 6 weken;

Interesse?

Wilt u weten wat de verdienruimte in het reparatie onderhoud en mutatie onderhoud tussen uw huidige prijsniveau en een marktconform prijsniveau op jaarbasis is? Laat uw gegevens achter via het contactformulier en wij nemen op korte termijn contact met u op.

 


© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop