Menu
Logo thuisonderhoud.nl
Reparatiebeslisboom

Reparatiebeslisboom1607-slobbe-2540

Deze tool is door ons ontwikkeld, omdat corporaties in hun streven naar een klantvriendelijke en kostenefficiënte wijze van verhelpen van reparatieverzoeken behoefte blijken te hebben aan een ondersteunende tool om optimaal invulling te kunnen geven aan professioneel opdrachtgeverschap. Met de reparatiebeslisboom worden volledige opdrachtomschrijvingen geformuleerd op de juiste kostensoort (b.v. rekening huurder). Het instrument is op juridische aspecten (o.a. Besluit Kleine Herstellingen) getoetst door Huisvestingsadvocaten.

Corporatiebeleid
Een corporatie bepaalt uiteraard zelf haar onderhoudsbeleid ten aanzien van ‘Wie betaalt wat? Verhuurder of huurder?’. Wij maken de reparatiebeslisboom helemaal op maat en naar uw wensen en behoeften. Tevens kan uw beslisboom er met uw eigen ‘look & feel’ en in uw eigen huisstijl uitzien. Een medewerker aan de reparatielijn of een klant die via een huurdersportaal het reparatieverzoek meldt, zal zich in de omgeving van de corporatie wanen.

Wat mag u verwachten bij aanschaf van een licentie voor de reparatiebeslisboom?

  • Een maatwerk reparatiebeslisboom, geheel ingericht naar uw wensen en behoeften;
  • Een gratis advies voor het opmaken c.q. optimaliseren van uw eigen Onderhouds ABC;
  • Een reparatiebeslisboom in uw eigen ‘look & feel’;
  • Een jaarlijkse juridische check van uw reparatiebeslisboom op recente regelgeving en jurisprudentie door Huisvestingsadvocaten;
  • Maandelijkse mogelijkheid om de reparatiebeslisboom op uw wensen door ons aan te laten passen;

Wat is het terugverdieneffect van een reparatiebeslisboom?

  • Uniforme afhandeling van reparatieverzoeken c.q. behandeling van klanten;
  • Vollediger opdrachtverstrekking aan de aannemer, waardoor de kans toeneemt dat een reparatieverzoek met 1 bezoek aan de woning wordt verholpen (positief voor efficiency van het proces en de klanttevredenheid);
  • Minder opdrachten die onterecht ten laste van de corporatie worden aangemaakt (kwantitatief: als een corporatie met 2500 reparatieverzoeken 1% minder reparatieverzoeken ten laste van de corporatie aanmaakt / laat aanmaken dan levert dit bij een gemiddelde kosten per reparatieverzoek van € 100,- (aanname) al een terugverdieneffect van € 2.500,- op jaarbasis op (25 reparatieverzoeken * € 100,-);

Interesse?

Laat uw gegevens achter via het contactformulier en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.


© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop