Menu
Logo thuisonderhoud.nl

Thuisonderhoud in een notendop:

Thuisonderhoud is de organisatie voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders op het gebied van ‘Kostenreductie & Excellente Dienstverlening’ in het onderhoud. Kostenreductie wordt gerealiseerd middels reductie van directe kosten (marktconforme inkoop) en indirecte kosten (minder handling, minder faalkosten).

In de directe kostensfeer wordt gemiddeld een kostenreductie in het reparatie-onderhoud (RO) en mutatie-onderhoud (MO) van 15-20% gerealiseerd, hetgeen voor bijvoorbeeld een woningcorporatie gemiddeld resulteert in een jaarlijkse besparing van onderhoudskosten van € 50,- tot € 70,- per woning.

Deze kostenreductie wordt gerealiseerd met gelijktijdige verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de woningvoorraad.

In de indirecte kostensfeer begeleidt en ondersteunt Thuisonderhoud de woningcorporatie c.q. vastgoedbeheerder samen met de onderhoudspartners om tot een zo’n efficiënt mogelijk proces te komen, waarbij maximaal klantwaarde wordt toegevoegd. Van volledige en juiste opdrachtverstrekking (middels de reparatiebeslisboom) tot aan afhandeling van facturatie en aftersales. Onze ervaring is dat in de indirecte kostensfeer nog eens minimaal dezelfde kostenreductie als bij de directe kosten is te behalen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Marktconformiteitstoets: Zijn uw prijsafspraken marktconform?
Veel klanten beginnen met het laten toetsen van de bestaande prijsafspraken met externe onderhoudspartners. Wat is de verdienruimte tussen het huidige prijsniveau en een marktconform prijsniveau? Hoe marktconform zijn uw prijsafspraken met uw externe onderhoudspartners? Betaalt u de marktconforme prijs voor de geleverde kwaliteit of betaalt u wellicht meer dan noodzakelijk en wenselijk? Een marktconformiteitstoets op uw dagelijkse onderhoudskosten geeft u binnen zes weken inzicht in uw verdienruimte op jaarbasis.

Marktconforme inkoop van dagelijks onderhoud
Vanuit de bevindingen van een marktconformiteitstoets kiezen klanten bijna altijd voor het laten aanscherpen van hun prijsafspraken tot op een marktconform prijsniveau. Wij maken namens u nieuwe prijsafspraken met desgewenst bestaande en/of nieuwe relaties op het gebied van onderhoud. In het Reparatie- en Mutatie-onderhoud maken wij binnen 4 maanden nieuwe prijsafspraken op het gebied van bouwkundige werkzaamheden, loodgieter, electra, schilder, ontstoppingen, glasherstel en asbestsanering. Deze nieuwe prijsafspraken worden opgeleverd in de vorm van een raamovereenkomst met Service Level Agreement (SLA) en een prijzenboek.

Voor een totaaloverzicht van onze producten- en dienstencatalogus verwijs ik u graag naar de betreffende pagina.

De doelgroep van Thuisonderhoud:

Thuisonderhoud biedt haar diensten op het gebied van ‘kostenreductie en excellente dienstverlening’ aan:

  • Woningcorporaties;
  • Commerciële vastgoedbeheerders;
  • Verenigingen van eigenaars (VVE);

De diensten van Thuisonderhoud hebben meerwaarde voor iedere vastgoedbeheerder, onafhankelijk van de omvang van de te beheren woningportefeuille.

Laatste nieuws

Nieuw afkoopcontract voor Laurentius
Laurentius heeft voor haar woningbezit in Breda (7.600 woningen)...
Innovatie in klanttevredenheidsonderzoek!   abbi insights lanceert in samenwerking...

Contact verzoek

© Copyright - ThuisBV | Algemene voorwaarden | Privacy statement
© Copyright - ThuisBV
scrolltotop